Systemudvikling gennem hele løsningens levetid

IT-systemer

Systemudvikling er ikke bare systemudvikling. Det har stor betydning for den samlede pris og anvendelighed, gennem løsningens levetid, hvilken tilgang og partner du vælger til opgaven.

Kort fortalt er der tre veje du kan gå, når du skal udvikle et softwaresystem på baggrund af et behov, der ikke kan dækkes med en standardløsning.

1. Stå for din egen systemudvikling 

Du kan vælge at ansætte dig til de fornødne ressourcer, og selv stå for programmering og vedligeholdelse af dit softwaresystem. Men det er ofte meget omkostningstungt, at styre et komplet team af udviklere internt, og det er er svært at sikre, at alle kompetencer er up to date, når softwareudviklerne kun har berøring med et enkelt system.

Det er meget sjældent, at en virksomhed vælger at varetage al udvikling internt. Virkeligheden i langt de fleste tilfælde er, at størstedelen eller en større del af systemudviklingen håndteres af en ekstern partner.

2. Systemudvikling som projektleverance

En anden måde at gå til behovet er at finde ud af, hvad du har brug for, og så få det bygget af en ekstern virksomhed. Som kunde finder du i dette scenarie en passende leverandør, som beskriver løsningen og giver en pris på opgaven. Hvis du kan godkende, udvikles softwareløsningen. Denne tilgang vil typisk være ledsaget af en mere eller mindre fast pris.

Med denne tilgang undgår du de udfordringer, som ofte er forbundet med at ansætte og fastholde udviklere og andre IT-folk, men møder til gengæld andre faldgruber.

Går du efter en projektleverance med en fast økonomi, er det i leverandørens interesse at opfylde kontrakten så billigt som muligt. Det vil blandt andet sige at leverandøren har fordel af at levere al arbejdet på én gang, og det forringer fokus på at sikre den underliggende kvalitet af løsningen.

Endeligt er huse som er specialiseret i at give skarpe priser på projektleverancer, typisk mindre skarpe til at lave tilpasninger senere hen, og typisk heller ikke fokuserede på at holde en løsning velfungerende i mange år.

“Når man snakker software, så er det man ønsker at løsningen er stabil, yder fornuftige svartider, og kan ændres som efter ønske, uden at det koster en bondegård eller afføder en masse fejl”

3. Agil systemudvikling med et langt sigte

Har du et langt sigte på dit indkøb af et IT-system, bør du forholde dig mere til den leverandør, som du entrerer med og se på leverancen i den samlede levetid – typisk 10 år eller mere – end på at få bygget løsningen billigst muligt i første omgang.

På samme måde, som hvis du anskaffer dig en bil, er det ikke alene funktionaliteten på anskaffelsestidspunktet, du skal bekymre dig om, men også om den fungerer som ønsket hen over årene.

Når man snakker software, er det man ønsker at løsningen er stabil, yder fornuftige svartider og kan ændres efter ønske, uden at det koster en bondegård eller afføder en masse fejl.

Dette sikrer du bedst muligt ved at vælge den rette leverandør, og det som du her skal kigge på, er at leverandøren har medarbejdere med den rette faglighed (f.eks. softwareingeniører), samt at de går til opgaverne med de rette værktøjer og metoder.

Du skal også forebrede dig på, at de dygtigste leverandører typisk ikke er friske på at give en skarp pris for et samlet projekt, af den enkle grund at det ikke giver det optimale resultat.

De bedste resultater opnås ved at udvikle og levere løsningen i en trinvis proces, det der kendes som agil udvikling. Her leveres, f.eks. ugentligt, en ny version af løsningen til kunden, og på denne måde sikres det at løsningen kommer til at passe til de reelle behov, og ikke noget nogen har forestillet sig før projektet overhovedet gik i gang.

Denne tilgang giver større usikkerhed for kunden i opstarten, men resultatet bliver langt bedre, og du får typisk en løsning, som ligeledes er langt nemmere at håndtere fremadrettet, hvis du går efter leverandørens faglighed frem for den bedste pris nu og her.

udvikling af it-systemer