kvalitet og levetid af software

Kvalitet og levetid af software

Få det optimale ud af virksomhedens investering i IT-udvikling

kvalitet og levetid af software

Investering af IT-udvikling

Når en virksomhed af en vis størrelse skal investere i et nyt IT-system, er det oplagt at ønske en løsning af høj kvalitet – lidt ligesom man ønsker at finde en driftssikker model, når man skal investere i en ny bil.

Men hvor det med bilen er relativt enkelt at tjekke de mekaniske dele, er det med en softwareløsning straks sværere, fordi bestanddelene er digitale. Så hvordan sikrer man sig høj kvalitet og lang levetid, når der er tale om et IT-system?

Det er selvfølgelig altid en god idé at vælge en erfaren leverandør med gode referencer, men hvordan vurderer man kvaliteten af selve leverancen – både når systemet leveres til brug første gang – og på de løbende leverancer bagefter?

En håndværksmester ved af erfaring, hvilke modeller og mærker der står distancen når det gælder værktøj og biler til svendene, og for mere specialiserede leverancer findes der certificeringer som, f.eks. ISO 9000.

Men der findes faktisk også standarder inden for softwareudvikling – og det kan være en god idé at kende til dem inden du vælger den leverandør, som skal udvikle dit nye IT-system, og som du derfor potentielt skal arbejde sammen med de næste 10 år.

Byg løsningen på standarder
Inden udviklingen sættes i gang, skal du sikre at løsningen bygges med udgangspunkt i de standarder der findes på området. Det gælder både i forhold til selve udformningen af programkoden og i valget af de komponenter, der udgør hovedbestanddelen i enhver moderne softwareløsning. Vælger du en leverandør der bygger løsningen på sin egen måde, betyder det i praksis typisk at du stavnsbinder løsningen. Det er sjældent hensigtsmæssigt, da leverandøren typisk også har andre fokusområder end lige netop din løsning – og i det omfang, der anvendes specielle komponenter, er der stor risiko for at disse ikke holder gennem løsningens levetid. Konsekvensen kan være en omkostningstung omskrivning af hele eller dele af løsningen.
Vedligeholdelse forlænger levetiden

Når en løsning efter endt udvikling overgår til drift, kan du se frem mod en periode med løsningen i brug på måske 10 år. Nogle tror at leverandørens arbejde er overstået ved overgangen til drift, men denne periode er faktisk mindst lige så vigtig som selve udviklingen, hvis du vil sikre en lang levetid.

Gennem din løsnings levetid vil der opstå behov for ændringer, og her er det vigtigt at ændringerne foretages fagligt forsvarligt, så den samlede løsning ikke svækkes, men styrkes. Det samme gælder den løbende opdatering af de valgte komponenter, som udgør kernen i IT-systemet, da løsningen ellers bliver sårbar, ustabil og svær at vedligeholde.

Det er muligt at afgøre hvor dygtig din leverandør er allerede ved indgåelsen af samarbejdet ved at bede vedkommende eller virksomheden forholde sig til håndtering af ændringer og opdateringer gennem løsningens levetid.

Udtalelse fra kunde

‘’Vi har brugt Centic til udvikling af den seneste version af vores system til håndtering af al administration omkring de ph.d.-studerende på SDU. Vi har kommunikeret direkte med udvikleren og han har været god til at sætte sig ind i, hvad vi ville, samtidig han har ydet høj produktivitet gennem hele udviklingsprojektet.’’

Bjarne Nielsen

Projektchef, Syddansk Universitet

Fejlfinding kan automatiseres

Under udviklingen af et IT-system vil der uundgåeligt opstå fejl – eller bugs, som det hedder i IT-branchen. Det vigtigste at vide i forhold til fejl er, hvilke tiltag leverandøren stiller op for at forebygge at fejlene når hele vejen gennem udviklingen og videre til drift.

Proaktiv fejlfinding inden for systemudvikling består typisk af to elementer: Automatisk test og overvågning af software i drift. Automatisk test er et supplement til manuel test. Automatisk test afvikles konstant, sideløbende med udviklingen. Resultatet ved brug af automatisk test er således en langt mere gennemtestet løsning.

Overvågning af softwareløsninger i brug foregår via en service, som registrerer de fejl der opstår, når funktionerne i et IT-system benyttes. Ved hjælp af overvågningen kan programmøren se alle detaljer om fejlen, og det gør det lettere at rette den. Hvis du benytter en leverandør med denne tilgang, vil du komme ud for at en udvikler er i gang med at rette en fejl allerede før den bliver indrapporteret.

Det er den samlede levetid der tæller

Man kan sige at en leverandør ikke alene skal vurderes på den første version af et IT-system. Det er afgørende for pris, levetid og kvalitet at leverandøren er i stand til at tænke løsningen ind i en samlet livscyklus. Lykkes det ikke, er der stor fare for at IT-systemet gradvist bliver mere og mere ustabilt, og vedligeholdelsen bliver uforholdsmæssig omkostningstung.