Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi i Centic

Brug af den rette udviklingsmetode sikrer at du får en løsning, der passer til virksomhedens reelle behov, og at der er styr på udviklingsomkostningerne. Når du vælger at få specialudviklet et IT-system hos Centic, sikrer vi at det understøtter dit reelle behov. Det er ikke så nemt som det lyder, men med agile metoder kan vi opsætte de rette rammer for udviklingsprocessen.

Sådan arbejder vi

Analysefasen

En grundig analyse af virksomhedens ønsker og behov, er et grundvilkår for udviklingen af det rette system.

Vi mødes af flere omgange, og gennemgår virksomhedens ønsker til det nye IT-system.
Resultatet af analysen er en klar beskrivelse af systemet, herunder:

Wireframes og visuelt oplæg

En del af analysen er skitseringen af de enkelte skærmbilleder i løsningen. Den opgave løses med simple wireframes, der viser strukturerne i brugerfladen, men ikke hvordan det reelt kommer til at se ud.

Vi laver også gerne layout

For de mest centrale visninger i løsningen laves også et egentlig layout, så du kan få en fornemmelse af, hvordan den færdige brugerflade reelt kommer til at se ud.

De visuelle oplæg sikrer at dine ønsker og behov er fuldt forstået, og at vi er enige om, hvad der skal udvikles.

agil softwareudvikling
Estimering og tilbud

Når der foreligger en færdig beskrivelse, og færdige visuelle oplæg, estimerer vi tidsforbruget på udviklingsopgaven. Estimatet omfatter al tid der bruges på:

Efter estimeringen færdiggøres selve tilbuddet, som omfatter beskrivelse, visuelle oplæg og en estimeret pris. Vi garanterer at prisen ikke overstiger estimatet med mere end 20 %.

Udviklingsprocessen og afsluttende test

Når udviklingen går i gang, afleverer Centic hver eller hver anden uge en ny version af løsningen, så du løbende kan forholde dig til om alt fungerer som tiltænkt. 

Det sker af og til at det man på tegnebrættet forestillede sig fungerede godt, ikke var den bedste løsning, da det mødte virkeligheden. Sker det, tilrettes projektet. Og du har som kunde ret til at ændre på opgaverne undervejs, hvis forudsætningerne for løsningen ændres undervejs. 

Agil håndtering af ændringer

Det kan være at der skal flere sprog på, eller en del af systemet viser sig ikke at skulle udvikles alligevel. Det er en helt naturlig del af en agil udviklingsproces, og det forholder vi os til undervejs.   

Udtalelse fra kunde

‘’Det intranet som Centic har udviklet sammen med os, har givet os en meget mere effektiv logistik i vores leverance af catering til offshore i Nordsøen. Og det at der er apps til medarbejderne er super godt, fordi det er mennesker der er meget på farten, og mobilapplikationerne er nemme at bruge.’’

Morten Juul Andersen

Director of Operations Northern Europe, Aramark

Centic som udviklingspartner

Centic har udviklet softwaresystemer til private og offentlige virksomheder siden 2008.