softwarevirksomhed

Systemudvikling i Odense

Vi er specialister i agil udvikling af IT-systemer. Centic er et erfarent udviklingshus, specialiseret i skræddersyede softwareløsninger til danske virksomheder. Vi udvikler systemer, der står distancen, yder rådgivning og videreudvikling gennem hele levetiden, og overtager løsninger fra andre.

softwarevirksomhed
Historien om Centic

Centic blev som udviklingshus etableret i 2008 af to erfarne softwarefolk med et ønske om at hjælpe de virksomheder, som ikke kan nøjes med et standardsystem udviklet af en klassisk softwarevirksomhed. Vi går derfor også til opgaven, som var vi virksomhedens egen udviklingsafdeling. 

Vi tror på, at agil systemudvikling betaler sig i længden og giver det bedste grundlag for varige relationer med kunder såvel som medarbejdere. Det er sikkert også grunden til et mindre udviklingshus som vores kan have så mange store virksomheder på referencelisten. 

Fastansatte medarbejdere

De systemer vi leverer, udvikles af fastansatte medarbejdere, som sidder sammen på vores kontor, og vi arbejder ud fra de samme værktøjer og metoder som de største udviklingshuse. 

Hvad er et systemudviklingshus?

Når vi kalder os selv systemudviklingshus frem for softwarevirksomhed eller webbureau, er det fordi vi dyrker en faglighed, der går udover at få en opgave afleveret og betalt. Vores fokus ligger på agil udvikling af systemer, fordi vi oplever at det giver den største værdi for kunden. Vi lægger stor vægt på at de systemer, vi udvikler, både er funktionelt gode, men også at de er lette at vedligeholde. 

Vi udvikler systemer, der er nemme at arbejde videre med, hvis situationen pludselig ændrer sig. Eksempelvis bruger vi tid på at skrive automatiske test og code reviews, når vi udvikler et system. Begge tiltag giver stor værdi for systemer, der skal fungere godt og stabilt over lang tid. 

Tillid og tilgængelighed

Det er vigtigt for os at pleje et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder. Vi går meget op i at være tilgængelige, og vi fungerer ofte som virksomhedens egen udviklingsafdeling, der hele tiden er et skridt foran de scenarier, som vores kunder måske ikke selv har forudset. 

Og når vi udvikler systemer, lader vi kunderne evaluere løsningerne mange gange undervejs i udviklingsprocessen for på den måde at sikre at det endelige resultat matcher de forretningsgange der reelt er hos kunden.   

Sådan arbejder vi i Centic

Vores kerneydelse er udvikling af nye softwaresystemer, som vi gerne videreudvikler på i mange år. Men vi overtager også gerne systemer udviklet af andre. Overtagelse af eksisterende systemer indebærer ofte en standardisering af kodebasen – en proces der gør systemet lettere at vedligeholde, og giver færre fejl og bedre svartider.

Administrative og kommercielle formål

Vores systemer bygges oftest som webapplikationer, der anvendes af vores kunder til enten administrative formål eller til kommercielle formål. Ofte har løsningerne integrationer til, f.eks. økonomisystemer, og nogle løsninger har også mobilapplikationer som anvendes af bestemte brugertyper.

Foruden udviklingsydelser leverer Centic også support og service, og vi drifter også de fleste af vores kunders systemer, så de kun har ét kontaktpunkt for det samlede IT-system. Lige på dette punkt, ligner vi en softwarevirksomhed.

Læs mere om, hvordan vi arbejder her.

Udtalelse fra kunde

‘’Centic stillede med et effektivt team til udviklingsopgaven og en agil tilgang til opgaven, så løsningen blev udviklet på lidt under den afsatte tid.’’

Søren Larsen

Københavns Universitet

Centic som udviklingspartner

Centic har udviklet softwaresystemer til private og offentlige virksomheder siden 2008.