It-system pris

Hvad koster det at få bygget et IT-system?

It-system pris

Hvornår er specialudviklede IT-systemer bedre og billigere end standardløsninger?

Det korte svar; overraskende ofte.

Det lidt længere svar er; jo mere specialiseret en branche du befinder dig i, desto mindre sandsynligt er det at du vil kunne finde en standardløsning, der passer til lige netop dine behov.

Arbejder man f.eks. – som en af vores kunder – med offshore catering eller en anden højt specialiseret branche, og har behov for et IT-system til at administrere eksempelvis helikopterflyvninger med skiftende arbejdsplaner, kan man ikke forvente at markedet er stort nok til at der er nogen, der finder det attraktivt at udvikle en standardløsning, som kan klare opgaven. En god tommelfingerregel er at jo større branchen er, desto flere standardløsninger vil der findes.

Skulle der alligevel findes en løsning, som passer nogenlunde, vil prisen for tilpasninger og løbende opdateringer hurtigt overstige udgifterne til en skræddersyet løsning.

“En god tommelfingerregel er at jo større branchen er, desto flere standardløsninger vil der findes.”
Hvornår er dit behov for specielt til en standardløsning?

Det kan være svært at vide, hvornår der er behov for en skræddersyet løsning, og hvornår en standardløsning er tilstrækkelig – det er formentligt også grunden til at du læser med her. En god tommelfingerregel er at jo større branchen er, desto flere standardløsninger vil der findes.

I Centic er vi eksperter i skræddersyede løsninger, men vi får henvendelser fra alle typer virksomheder og for en del af dem gælder selvfølgelig at der findes udmærkede standardløsninger, der sagtens kan løse deres behov. Dem guider vi selvfølgelig i den rigtige retning. Det vigtigste er at man skal forholde sig til at en IT-løsning bruges i en årrække på f.eks. 5-10 år, og den samlede omkostning i denne periode.

En del af det at være eksperter i specialudviklede IT-løsninger er nemlig, at have et overblik over hvilke standardløsninger, der findes på markedet, og hvad de kan. De fleste virksomheder er heldigvis bevidste om deres behov, og har allerede afsøgt markedet for standardløsninger uden at finde den rette løsning, inden de ringer til os.

Men hvad koster så en specialudviklet løsning?

Det er ikke et nemt regnestykke, men man kan i hvert fald gøre sig selv den tjeneste at regne på det rigtige, hvis man står for at skulle anskaffe en ny softwareløsning i virksomheden.

Det vigtigste er at man skal forholde sig til at en IT-løsning bruges i en årrække på f.eks. 5-10 år, og det man skal forholde sig til er den samlede omkostning i denne periode. Det vil sige ikke alene udviklings- eller indkøbspris, men også alle løbende omkostninger til serviceaftaler, licenser osv.

Herudover skal man også forholde sig til de risici der er i brugsperioden. Det kommer vi tilbage til længere nede i teksten.

Specialløsninger bliver hele tiden billigere og bedre

Mængden af tilgængelig software i verden udvides konstant, fordi det hele tiden bliver nemmere at udvikle i kraft af nye og smartere værktøjer. Det betyder også at prisen på skræddersyede løsninger falder, samtidig med at de løsninger der udvikles bliver mere brugervenlige, hurtigere osv.

“Det kan virke lidt abstrakt, men udviklingen af en softwareløsning kan faktisk sammenlignes med, hvordan man bygger huse nu om dage.”

En af årsagerne hertil er at tidssvarende softwareløsninger i høj grad bygges op af komponenter, og det gør det muligt for udviklerne at producere mere funktionalitet per tidsenhed. Det kan virke lidt abstrakt, men udviklingen af en softwareløsning kan faktisk sammenlignes med, hvordan man bygger huse nu om dage. En mur bliver sjældent bygget på stedet, men produceres i stedet på en fabrik, og sættes senere sammen med øvrige komponenter på byggepladsen.

“Det kan virke lidt abstrakt, men udviklingen af en softwareløsning kan faktisk sammenlignes med, hvordan man bygger huse nu om dage.”
Omkostninger i software-løsningens levetid
For at danne et overblik lister jeg herunder de elementer, som virksomheden bliver faktureret for i den årrække softwareløsningen benyttes for hhv. en standardløsning og en skræddersyet løsning.
Levering af driftsklar løsning
Når man som mellemstor virksomhed anskaffer sig en standardløsning, vil levering af et driftsklart system oftest inkludere følgende elementer:
Vælger virksomheden derimod at få udviklet et skræddersyet system, betales udelukkende for selve udviklingsprojektet (analyse, design, programmering, test, projektledelse m.m). Det betyder at den skræddersyede løsning alt andet lige er billigere i opstart.
Løbende omkostninger
Foruden opstartsudgifterne vil virksomheden skulle betale omkostninger for at have en løsning kørende i hele levetiden. Betalingen falder typisk kvartalsvis og gælder både standardløsninger og skræddersyede løsninger. “Typisk vil en standardløsning være mest fordelagtig, hvis brugstiden er kort, mens den skræddersyede løsning vil være mere fordelagtig over en længere årrække.” Rene SaaS-løsninger (Software as a Service) har typisk en pris pr. bruger pr. tidsenhed, mens standardløsninger oftest har en løbende omkostning, bestående af følgende elementer:
For skræddersyede løsninger vil listen se ud som følger:
“Typisk vil en standardløsning være mest fordelagtig, hvis brugstiden er kort, mens den skræddersyede løsning vil være mere fordelagtig over en længere årrække.”
Det samlede regnestykke

Når man har dannet sig et overblik over opstartsudgifter såvel som løbende omkostninger, kan man beregne de samlede omkostninger i levetiden.

Typisk vil en standardløsning være mest fordelagtig, hvis brugstiden er kort, mens den skræddersyede løsning vil være mere fordelagtig over en længere årrække, fordi de løbende omkostninger er lavere.

Men før man gør regnebrættet op, er det vigtigt at man også forholder sig til de muligheder og risici, der er i levetiden.

Leverancesikkerhed og mulighed for tilpasninger
Når du i en virksomhed indkøber en softwareløsning, er det kritisk at du forholder dig til de muligheder og risici du har som kunde i de f.eks. 10 år løsningen, forventes at skulle benyttes.
Disse punkter må ikke undervurderes. Det er særligt kritisk for en virksomhed, som baserer sin forretning på en softwareløsning. En standardløsning kan sagtens ophøre eller lige pludselig kræve store og kostbare tilpasninger.
Tænk dig om, uanset hvad du gør

Hvis du i din virksomhed har en standardløsning, der anvendes af mange og med få tilpasninger, er du på ret sikker grund. Har du derimod mange tilpasninger og få leverandører, der supporterer standardløsningen, er risikoen stor.

Får du udviklet en skræddersyet løsning, skal du selvfølgelig, som ved alle samarbejder sikre at du indgår et samarbejde med en levedygtig virksomhed.

Men sunde virksomheder kan blive opkøbt eller skifte strategi, og det kan medføre at de ophører med at supportere en løsning. Her er det kritisk at vælge en teknologi, der er bredt understøttet i branchen, så det bliver let at finde en ny leverandør.

En anden mulig faldgrube er hvis leverandøren benytter en gængs teknologi, men har bygget sit eget framework i stedet for at benytte allerede tilgængelige komponenter. Her kommer du som kunde også let i klemme, fordi det kan være svært at overtage for andre leverandører.

Fire bullits, du kan tage med dig
PAS PÅ MED

Vi håber bloggen gjorde dig bare en lille smule klogere på fordele og ulemper mellem standardløsninger og skræddersyede løsninger. Selvom vi i Centic leverer specialudviklede løsninger, er det ikke ensbetydende med at specialudviklet altid er bedst. Men sikkert er det at specialudviklede systemer oftere end man lige kan forestille sig faktisk langt bedre kan betale sig.

Kontakt os nederst på siden, hvis du har brug for sparring.