Udviklingshus, IT-konsulent eller freelancer?
Hvordan vælger du den rette leverandør til din næste systemudviklings-opgave?

Det kan virke uoverskueligt at vælge den rette type af leverandør til udviklingen af et IT-system, men det behøver ikke nødvendigvis at være så kompliceret. Det første du skal gøre op med dig selv er om:

Så simpelt kan det selvfølgelig ikke gøres op, men de tre kriterier kan alligevel hjælpe med at skære feltet af mulige leverandører ned til en overskuelig størrelse.

Er prisen det vigtigste kan det formentligt bedst betale sig at benytte en freelance-udvikler med en billig omkostningsstruktur og er leveringstiden afgørende giver det måske bedst mening at benytte en IT-konsulent, der kan starte opgaven med det samme og arbejde fuld tid. Men er du ude efter en fremtidssikret løsning, som er omkostningseffektiv i længden, med en leverandør der også er der om fem eller ti år, og bygget til videreudvikling, skal du samarbejde med et udviklingshus.

Vi har samlet et overblik over fordele og ulemper herunder, så du selv kan gøre dig lidt flere tanker omkring valg af leverandør til din næste udviklingsopgave.

Udviklingshus

Vælger du at benytte et udviklingshus som leverandør på dit udviklingsprojekt, bliver opgaven løst af et team af specialister med hver sin kompetence. Et team kan eksempelvis bestå af en projektleder, to udviklere og en designer.

Men hvad får du så ud af at have et team på din udviklingsopgave? Du får en mere gennemarbejdet, brugervenlig og langtidsholdbar IT-løsning. Og det får du fordi, der er flere kompetencer involveret i løsningen, og flere perspektiver på de problematikker der skal tages stilling til – både i forhold til det tekniske og det forretningsmæssige, men også i forhold til brugervenlighed m.m.

Den anden fordel ved at bruge et udviklingshus er at du får en god forankring af løsningen hos din leverandør. En dag sker det uundgåelige at en af dem der har været med til at udvikle løsningen, skifter job.

I en sådan situation kan du som kunde i et udviklingshus være sikker på at der er andre medarbejdere, som fører den tekniske og forretningsmæssige viden videre.

Mange udviklingshuse tilbyder også at tegne serviceaftaler, der forpligter leverandøren til at vedligeholde sin viden omkring en løsning. På den måde sikres du effektiv support og videreudvikling.

Endelig får du i et udviklingshus en langsigtet sparringspartner, som kan hjælpe dig med at gøre kloge investeringer på den lange bane og vedligeholde løsningen. På den måde sikres du som kunde at IT-systemet forbliver stabilt, effektivt og brugervenligt. Det fungerer særligt godt, hvis du allierer dig med et udviklingshus, der arbejder agilt.

IT-konsulent

En IT-konsulent vil ofte kunne levere en samlet softwareløsning i samarbejde med dig og eventuelle underleverandører. En sådan IT-konsulent har oftest mange års erfaring med at udvikle software og er god til at organisere sig.

Konsulenten vil typisk være tilknyttet et konsulenthus og skifte mellem kontrakter af forskellig varighed. Det meste af arbejdet foregår on site på din adresse.

Booker du en IT-konsulent ind, giver det en række umiddelbare fordele. Som kunde får du hurtigt fremdrift i løsningen af opgaven, og du kommunikerer direkte med den person, der skal udføre arbejdet. Der går heller ikke tid til at flere personer skal kommunikere internt.

Men brug af IT-konsulenter giver til gengæld en række udfordringer på længere sigt. Konsulenten fokuserer typisk ikke på mangeårige samarbejder og vil derfor være tilbøjelig til at præsentere dig for de løsninger, der virker nu og her.

Den største ulempe er at konsulenten efter endt arbejde oftest bare går videre til den næste kontrakt. Det betyder at du efter endt kontrakt kan få svært ved at få foretaget rettelser, men også at vigtig forretningsviden forsvinder.

Endelig har de løsninger som en konsulent kan levere ikke helt samme kvalitet, som løsninger udviklet af et team i et udviklingshus, fordi der ikke er sparring omkring løsningen, og fordi der ikke er en dedikeret designer på projektet. Ligesom en konsulent typisk heller ikke vil fokusere så meget på, hvad der kan være brug for senere hen.

Freelance-udvikler

En freelance-udvikler er som den egentlige konsulent en erfaren og organiseret softwareudvikler. Freelanceren har typisk sin egen virksomhed og har en portefølje af kunder, som der udvikles for løbende.

Fordelen er som med IT-konsulenten, at du som kunde har direkte kontakt til den der skal udføre udviklingsarbejdet. Men modsat en IT-konsulent går freelance-udvikleren ikke bare videre til næste kontrakt, når projektet er afsluttet. Og du har derfor som kunde i højere grad mulighed for at benytte den samme person over en længere periode.

Ulemperne ved en freelancer er at det kan være svært at booke kontinuerlig assistance, at typisk har et begrænset kompetencefelt, og at vil altid være en risiko for at virksomheden lukker ned som følge af konjunkturfølsomhed.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvilken type leverandører der passer til din næste systemudviklings-opgave? Så kontakt os nederst på siden.