Samarbejde med uddannelserne er en gevinst for begge parter

Softwareingeniør studerende i praktik hos Centic

Softwareingeniører mm. i praktik eller som studentermedarbejdere er en smidig adgang til nye medarbejdere og en gevinst for de unge.

Et moderne udviklingshus udgøres af dets medarbejdere, ikke mindst udviklerne, men tiltrækning af dygtige udviklere er en udfordring for udviklingshuse i Danmark og resten af verden. Der er en generel mangel på udviklere, og derfor ender det let med, at man venter længe eller at man skal entrere med headhuntere. Men det er heller ikke sikkert, at de kan finde den profil, man skal bruge.

 

Derfor er vi i Centic begyndt på noget andet, nemlig at række ud til de kommende udviklere, mens de stadig læser til softwareingeniør, datalog mm.

 

Det kan være i form af praktik eller i form af ansættelse som studenterudvikler, men forløbet er sådan set det samme, hvor den studerende kommer ind i virksomheden og får en fuld onboarding, som enhver anden ny udvikler i virksomheden, og så efterhånden kommer på kundeprojekter.

 

Det er en win-win situation. Tilbagemeldingen fra de unge er, at de lærer mere hos os end på studiet, og for Centic er det en god måde at se an, om folk passer ind, samtidig med at de unge bliver lært op i lige præcis de teknologier og arbejdsformer, som vi har brug for.

“Det er utroligt så motiverede de unge mennesker er og hvor hurtigt de lærer.”

Skab de rette rammer

Vi har stor succes med måden, vi gør det på nu. Men sådan har det ikke altid været. Tidligere forsøgte vi os med at have studerende, som kun var hos os i to gange fire timer pr. uge, og det var for lidt. Før lod vi også studerende passe sig selv for meget, hvilket var en fejl. Man skal investere i dem med sin tid, så ender det med at blive en gevinst for begge parter.

 

Det vi gør nu, som fungerer godt for begge parter, er at de unge enten er i praktik i noget, der svarer til fuld tid, eller er ansat på deltid i en funktionærstilling fra 15-20 timer pr. uge. Sammen med vores fokus på et godt forløb skaber det de rette rammer for den studerendes udvikling og for at vi kan få kendskab til dem både som udvikler og som person.

 

Onboardingen

Når en studerende kommer ind i Centic, bliver de introduceret på linie med en ny fuldtidsmedarbejder. Der bliver gennemgået dels politikker og forretningsprincipper og så de metoder og værktøjer vi bruger. Det er både salg, projektledelse og selvfølgelig erfarne udviklere, der står for dette.

 

Det næste step er grundig oplæring i en af de stacks, vi arbejder med inkl. deployment, automatiske tests, exception tracking, debugging, workers mm. Dette step er en blanding af selvstudie og supervision fra en erfaren udvikler.

 

Sidste fase af onboardingen er udvikling af et testprojekt. Her køres et projekt igennem på samme måde som et kundeprojekt. Der opsættes et Jira-projekt, hvor den studerende skal lave det fulde breakdown og estimering som et normalt projekt, og efterhånden som implementeringen skrider frem, afleveres softwaren løbende til test hos en projektleder. Og lige før den studerende er færdig, kommer der et par irriterende kravændringer ind fra højre, som skal håndteres.

Centic medarbejder forklarer om proces

Det fælles udbytte

I dette træningsprojekt får både den studerende og virksomheden testet tingene af i en situation, hvor alle elementer af arbejdet er med. Det er ikke kun et spørgsmål om, at en udvikler skal vide, hvordan den teknisk rigtige løsning ser ud. Det handler samtidig om, at det er en kæmpe fordel, at den studerende på et tidligt tidspunkt kommer i gang med at forholde sig til, at verden ikke altid er perfekt, men kræver, at man kan indgå et passende kompromis, og at man kommunikerer om de udfordringer, der uvægerligt kommer, når man arbejder med software.

 

I nogle virksomheder bruger man studerende for at få billige kodelinier, men den ide køber vi ikke ind på i Centic. Hvis man giver studerende eller andre medarbejdere opgaver, de ikke er klar til, så giver det dårlig kvalitet og man vil typisk skulle have en anden til at rette op på dette senere med en meromkostning som resultat.

 

For Centic er business casen den, at det er en smidig måde at tiltrække nye talenter på. Hvis man gør en fejl, så er det økonomiske tab meget begrænset, og i de succesfulde tilfælde får man en ny medarbejder, der er specialiseret i lige præcis dét, som man arbejder med i virksomheden. Og unge mennesker der oplever at de lærer en masse og får løn for det på samme tid, er topmotiverede og får en god tilknytning til virksomheden.