udvikling af it-systemer

Hvordan ved du, om kvaliteten af det IT-system du får udviklet, er i orden?

udvikling af it-systemer

Hvordan sikrer du høj kvalitet og lang levetid på det IT-system, du får udviklet?

Når en virksomhed af en vis størrelse skal investere i en ny softwareløsning, er det oplagt at ønske en løsning af høj kvalitet – lidt ligesom man ønsker at finde en driftssikker model, når man skal investere i en ny bil. Men hvor det med bilen er relativt enkelt at tjekke de mekaniske dele, er det med en softwareløsning straks sværere, fordi bestanddelene er digitale. Så hvordan sikrer man sig høj kvalitet og lang levetid, når der er tale om et IT-system?

 

Det er selvfølgelig altid en god idé at vælge en erfaren leverandør med gode referencer, men hvordan vurderer man kvaliteten af selve leverancen – både når systemet leveres til brug første gang – og på de løbende leverancer bagefter? 

“Man kan sige, at en leverandør ikke alene skal vurderes på den første version af et IT-system, men på den samlede livscyklus for løsningen.”

En håndværksmester ved af erfaring, hvilke modeller og mærker der står distancen, når det gælder værktøj og biler til svendene, og for mere specialiserede leverancer findes der certificeringer, f.eks. ISO 9000.

 

Men der findes faktisk også standarder inden for softwareudvikling – og det kan være en god idé at kende til dem inden du vælger den leverandør, som skal udvikle dit nye IT-system, og som du derfor potentielt skal arbejde sammen med de næste 10 år.

 

Vi har skrevet lidt om, hvordan man sikrer sig som kunde, når man går ind i udviklingen af et IT-system.

Byg løsningen med udgangspunkt i standarder

Inden udviklingen sættes i gang, skal du sikre dig, at løsningen bygges med udgangspunkt i de standarder, der findes på området. Det gælder både i forhold til selve udformningen af programkoden og i valget af de komponenter, der udgør hovedbestanddelen i enhver moderne softwareløsning.

 

Vælger du en leverandør, der bygger løsningen på sin egen måde, betyder det i praksis, at du typisk stavnsbinder løsningen. Det er sjældent hensigtsmæssigt, da leverandøren typisk også har andre fokusområder end lige netop din løsning – og i det omfang der anvendes specielle komponenter, er der stor risiko for, at disse ikke holder gennem løsningens levetid. Konsekvensen kan være en omkostningstung omskrivning af hele eller dele af løsningen.

 

Hos Centic arbejder vi ud fra en udviklingsmetode, der sikrer, at du får en løsning, som passer til virksomhedens reelle behov, så der er styr på udviklingsomkostningerne.

Løbende vedligehold forlænger levetiden

Når en løsning efter endt udvikling overgår til drift, kan du se frem mod en periode med løsningen i brug på måske 10 år. Nogle tror, at leverandørens arbejde er overstået ved overgangen til drift, men denne periode er faktisk mindst lige så vigtig som selve udviklingen, hvis du vil sikre en lang levetid.

“Overvågning af softwareløsninger i brug foregår via en service, som registrerer de fejl der opstår, når funktionerne i et IT-system benyttes.”

Gennem din løsnings levetid vil der opstå behov for ændringer, og her er det vigtigt at ændringerne foretages fagligt forsvarligt, så den samlede løsning ikke svækkes, men styrkes. Det samme gælder den løbende opdatering af de valgte komponenter, som udgør kernen i IT-systemet, da løsningen ellers bliver sårbar, ustabil og svær at vedligeholde. Centics udviklingsmetode sikrer, at vores løsninger overholder de gængse standarder, og derfor kan vi holde omkostningerne af vedligeholdelse af software nede.

 

Det er muligt at afgøre hvor dygtig din leverandør er allerede ved indgåelsen af samarbejdet ved at bede vedkommende eller virksomheden forholde sig til håndtering af ændringer og opdateringer gennem løsningens levetid.

Forebyggelse af fejl kan automatiseres

Under udviklingen af et IT-system vil der uundgåeligt opstå fejl – eller bugs, som det hedder i IT-branchen. Det vigtigste at vide i forhold til fejl er, hvilke tiltag leverandøren stiller op for at forebygge, at fejlene når hele vejen gennem udviklingen og videre til drift.

 

Proaktiv fejlfinding inden for systemudvikling består typisk af to elementer: Automatisk test og overvågning af software i drift.

 

Automatisk test er et supplement til manuel test. Automatisk test afvikles konstant, sideløbende med udviklingen. Resultatet ved brug af automatisk test er således en langt mere gennemtestet løsning.

 

Overvågning af softwareløsninger i brug foregår via en service, som registrerer de fejl der opstår, når funktionerne i et IT-system benyttes.

 

Ved hjælp af overvågningen kan programmøren se alle detaljer om fejlen, og det gør det lettere at rette den. Hvis du benytter en leverandør med denne tilgang, vil du komme ud for, at en udvikler er i gang med at rette en fejl, allerede før den bliver indrapporteret.

Fokusér på den samlede løsnings levetid

Man kan sige, at en leverandør ikke alene skal vurderes på den første version af et IT-system. Det er afgørende for pris, levetid og kvalitet, at leverandøren er i stand til at tænke løsningen ind i en samlet livscyklus. Lykkes det ikke, er der stor fare for, at IT-systemet gradvist bliver mere og mere ustabilt, og vedligeholdelsen bliver uforholdsmæssig omkostningstung.

 

Har du brug for hjælp med at vurdere et projekt? Så kontakt os nederst på siden.