Nemt Forskningsudtræk

“Nemt Forskningsudtræk” er et nyt projekt der skal leveres af Centic. Løsningen skal effektivisere og kvalitetssikre distributionen af og kontrollen med dataudtræk fra Danmarks ca. 60 databaser med kliniske fakta omkring de hyppigste sygdomme. Løsningen udvikles i Ruby on Rails og leveres til Databasernes Fællessekretariat under Region Hovedstaden.